10.000 skridt bør være din basale bevægelse hver dag

For voksne lyder anbefalingen på mindst 10.000 skridt om dagen, for at holde sig fysisk sunde og raske, mens børn skal tage minimum 12.000 skridt om dagen.

Disse angivelser skal forstås som den basale bevægelse dagen igennem. Skal et vægttab opnås, skal der dog mere til.

Skridttæller giver positiv effekt.

Har du brug for ekstra fokus på, hvor meget du egentlig rører dig, kan en skridttæller, også kaldet, hjælpe dig – og måske endda sætte skub i motionen.

Der findes f.eks. mange forskellige apps til din smart Phone, der kan hjælpe dig med at holde styr på, hvor mange skridt, du tager hver dag.

Hverdagsaktiviteterne har stor betydning for sundheden, derfor kan du lige så godt regne dine skridt med. Al bevægelse dagen igennem kan du tælle med.

Forskningsstudier viser bl.a., at personer som har fået udleveret en skridttæller ændrer adfærd i forhold til, hvor meget de bevæger sig hver dag. Det ser ud til, at det at blive bevidst om, hvor meget man går, har en positiv effekt på, at man går mere.

Personer der går mere forbedrer hermed også deres boldtrykket i positiv retning.

Et studie med overvægtige sukkersyge patienter viste stort vægttab og forbedret insulinfølsomhed i forbindelse med anvendelsen af en skridttæller. Alt i alt er der yderst positiv effekt af skridttællerens anvendelse i hverdagens forsøg på at få nok fysisk aktivitet.